Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
7Operat wodnoprawnyUzyskano opinię od Zamawiającego do przekazanego opracowania, przystąpiono do korekty przedmiotowej dokumentacji (złożenie operatu będzie możliwe po uzyskaniu decyzji środowiskowej),
8Projekt robót geologicznychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
9Dokumentacja geologiczno - inżynierskaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
10Dokumentacja badań podłoża gruntowegoOpracowano i przekazano Zamawiającemu
11Projekt geotechnicznyOpracowano i przekazano Zamawiającemu
12Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoOpracowano i przekazano Zamawiającemu Oczekiwanie na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, niezbędną do procedowanego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13Podział nieruchomościUzyskano opinię od Zamawiającego do przekazanego wstępnego przebieg linii rozgraniczających od Zamawiającego, przystąpiono do korekty przedmiotowej dokumentacji (ostateczne zatwierdzenie będzie możliwe po uzyskaniu opinii RDOŚ do decyzji środowiskowej)
14Projekt budowlanyW toku
15Projekt docelowej organizacji ruchuOpracowano i uzyskano zatwierdzenie Zamawiającego

Licznik wszystkich odwiedzin: 137459, na tej stronie było: 1649 odwiedzin