Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychw toku
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaW korekcie w oparciu o opinię Zamawiającego
7Operat wodnoprawnyPrace wstrzymano do czasu złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
8Projekt robót geologicznychSkorygowano opracowanie i ponownie wystąpiono o zatwierdzenie projektu do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
9Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoZgodnie z uzyskanym od Zamawiającego Poleceniem Zmiany wstrzymano prac nad opracowaniem
10Podział nieruchomościPrace wstrzymano do czasu ostatecznego uzgodnienia treści Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
11Projekt budowlanyW toku
12Projekt docelowej organizacji ruchuUzyskano niezbędne opinii i wystąpiono o zatwierdzenie projektu

Licznik wszystkich odwiedzin: 1125, na tej stronie było: 79 odwiedzin