Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
7Operat wodnoprawnyOpracowano i przekazano Zamawiającemu,
8Projekt robót geologicznychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
9Dokumentacja geologiczno - inżynierskaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
10Dokumentacja badań podłoża gruntowegoOpracowano i przekazano Zamawiającemu
11Projekt geotechnicznyOpracowano i przekazano Zamawiającemu
12Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoOpracowano i przekazano Zamawiającemu
13Podział nieruchomościOpracowano i przekazano Zamawiającemu
14Projekt budowlanyOpracowano i przekazano Zamawiającemu
15Projekt docelowej organizacji ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu na podstawie wyników audytu BRD
16Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejWydano decyzję odmowną Organu i od 16.02.2024r. toczy się postepowanie odwoławcze w MI - nadal bez zmian

Licznik wszystkich odwiedzin: 4591873, na tej stronie było: 7453 odwiedzin