Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychW toku – dokonano aktualizacji mapy w terenie, oczekiwanie na wprowadzenie zmian ewidencyjnych wynikających z rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami i ustalenia linii brzegu dla rzeki Młyniec,
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
7Operat wodnoprawnyW toku
8Projekt robót geologicznychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
9Dokumentacja geologiczno - inżynierskaPrzekazano opracowanie do zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
10Dokumentacja badań podłoża gruntowegoPrzekazano opracowanie do uzgodnienia Zamawiającemu
11Projekt geotechnicznyPrzekazano opracowanie do uzgodnienia Zamawiającemu
12Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoPrzekazano opracowanie ponownie do opinii Zamawiającemu
13Podział nieruchomościPrace wstrzymano do czasu uzyskania opinii niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej warunkującej przebieg linii rozgraniczających przy ekranach akustycznych
14Projekt budowlanyW toku
15Projekt docelowej organizacji ruchuOpracowano i uzyskano zatwierdzenie Zamawiającego

Licznik wszystkich odwiedzin: 26227, na tej stronie było: 274 odwiedzin