Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychW toku – dokonano aktualizacji mapy pod kątem danych ewidencyjnych wynikających z rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami i ustalenia linii brzegu dla rzeki Młyniec, planowane złożenie mapy do ośrodków geodezyjnych,
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
7Operat wodnoprawnyPrace wstrzymano do czasu uzyskania opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej we właściwych Ośrodkach Geodezyjnych oraz uzyskania opinii do procedowanego wniosku DŚU, które warunkują zakres wylotów kanalizacyjnych i całego zakresu zadania inwestycyjnego,
8Projekt robót geologicznychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
9Dokumentacja geologiczno - inżynierskaZatwierdzenia dokumentacji przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (w toku)
10Dokumentacja badań podłoża gruntowegoPrzekazano opracowanie do uzgodnienia Zamawiającemu
11Projekt geotechnicznyPrzekazano opracowanie do uzgodnienia Zamawiającemu
12Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoSkorygowano ponownie opracowanie zgodnie z uwagami Zamawiającego i przekazano je ponownie do opinii
13Podział nieruchomościPrace wstrzymano do czasu uzyskania opinii niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej warunkującej przebieg linii rozgraniczających przy ekranach akustycznych
14Projekt budowlanyW toku
15Projekt docelowej organizacji ruchuOpracowano i uzyskano zatwierdzenie Zamawiającego

Licznik wszystkich odwiedzin: 48057, na tej stronie było: 386 odwiedzin