Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychUzyskano klauzulę o przyjęciu do zasobów geodezyjnych na opracowanej mapie do celów projektowych, planowane przekazanie opracowania dla Zamawiającego
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
7Operat wodnoprawnyPrace wstrzymano do czasu uzyskania opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej we właściwych Ośrodkach Geodezyjnych oraz uzyskania opinii do procedowanego wniosku DŚU, które warunkują zakres wylotów kanalizacyjnych i całego zakresu zadania inwestycyjnego,
8Projekt robót geologicznychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
9Dokumentacja geologiczno - inżynierskaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
10Dokumentacja badań podłoża gruntowegoUzyskano pozytywną opinię Zamawiającego do opracowanej dokumentacji, przygotowanie dokumentacji w celu przekazania dla Zamawiającego
11Projekt geotechnicznyPrzekazano opracowanie do uzgodnienia Zamawiającemu
12Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoUzyskano pozytywną opinię Zamawiającego do opracowanej dokumentacji, przygotowywanie dokumentacji w celu przekazania do organu prowadzącego postępowanie administracyjne
13Podział nieruchomościPrace wstrzymano do czasu uzyskania opinii niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej warunkującej przebieg linii rozgraniczających przy ekranach akustycznych
14Projekt budowlanyW toku
15Projekt docelowej organizacji ruchuOpracowano i uzyskano zatwierdzenie Zamawiającego

Licznik wszystkich odwiedzin: 62322, na tej stronie było: 409 odwiedzin