Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychW toku - uzyskiwanie decyzji o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenia linii brzegu dla rzeki Młyniec
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
7Operat wodnoprawnyW toku
8Projekt robót geologicznychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
9Dokumentacja geologiczno - inżynierskaOpracowano i przekazano Zamawiającemu do opinii
10Dokumentacja badań podłoża gruntowegoPrace kameralnej nad opracowaniem dokumentacji
11Projekt geotechnicznyPrace kameralnej nad opracowaniem dokumentacji
12Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoOpracowano i przekazano Zamawiającemu do opinii
13Podział nieruchomościPrace wstrzymano do czasu uzyskania opinii niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej warunkującej przebieg linii rozgraniczających przy ekranach akustycznych
14Projekt budowlanyW toku
15Projekt docelowej organizacji ruchuOpracowano i uzyskano zatwierdzenie Zamawiającego

Licznik wszystkich odwiedzin: 4518, na tej stronie było: 141 odwiedzin