Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychW toku - uzyskiwanie decyzji o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenia linii brzegu dla rzeki Młyniec
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaW korekcie w oparciu o opinię Zamawiającego
7Operat wodnoprawnyPrace wstrzymano do czasu złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
8Projekt robót geologicznychUzyskiwanie zatwierdzenia projektu do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
9Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoZgodnie z uzyskanym od Zamawiającego Poleceniem Zmiany wstrzymano prac nad opracowaniem
10Podział nieruchomościPrace wstrzymano do czasu ostatecznego uzgodnienia treści Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
11Projekt budowlanyW toku
12Projekt docelowej organizacji ruchuPoprawa opracowania w oparciu o uwagi GDDKIA Oddział we Wrocławiu

Licznik wszystkich odwiedzin: 1429, na tej stronie było: 100 odwiedzin