Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
7Operat wodnoprawnyPrace wstrzymano do czasu uzyskania opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej we właściwych Ośrodkach Geodezyjnych oraz uzyskania opinii do procedowanego wniosku DŚU, które warunkują zakres wylotów kanalizacyjnych i całego zakresu zadania inwestycyjnego,
8Projekt robót geologicznychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
9Dokumentacja geologiczno - inżynierskaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
10Dokumentacja badań podłoża gruntowegoOpracowano i przekazano Zamawiającemu
11Projekt geotechnicznySkorygowano i ponownie przekazano do opinii opinię Zamawiającemu
12Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoPrzekazano przez Zamawiającego uzgodnione opracowanie do organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie decyzji środowiskowej
13Podział nieruchomościPrace wstrzymano do czasu uzyskania opinii niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej warunkującej przebieg linii rozgraniczających przy ekranach akustycznych
14Projekt budowlanyW toku
15Projekt docelowej organizacji ruchuOpracowano i uzyskano zatwierdzenie Zamawiającego

Licznik wszystkich odwiedzin: 73996, na tej stronie było: 491 odwiedzin