Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
7Operat wodnoprawnyPrzygotowano materiały do posiedzenia ZOPI,
8Projekt robót geologicznychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
9Dokumentacja geologiczno - inżynierskaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
10Dokumentacja badań podłoża gruntowegoOpracowano i przekazano Zamawiającemu
11Projekt geotechnicznyOpracowano i przekazano Zamawiającemu
12Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoOpracowano i przekazano Zamawiającemu
13Podział nieruchomościPrzygotowano materiały do posiedzenia ZOPI
14Projekt budowlanyPrzygotowano materiały do posiedzenia ZOPI
15Projekt docelowej organizacji ruchuOpracowano i uzyskano zatwierdzenie od Zamawiającego zaktualizowanego projektu na podstawie wyników audytu BRD

Licznik wszystkich odwiedzin: 749294, na tej stronie było: 3014 odwiedzin