Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychW toku – dokonano aktualizacji mapy w terenie, oczekiwanie na zaktualizowane dane ewidencyjne wynikające z rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami i ustalenia linii brzegu dla rzeki Młyniec,
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
7Operat wodnoprawnyW toku
8Projekt robót geologicznychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
9Dokumentacja geologiczno - inżynierskaPrzekazano opracowanie do zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
10Dokumentacja badań podłoża gruntowegoPrzekazano opracowanie do uzgodnienia Zamawiającemu
11Projekt geotechnicznyPrzekazano opracowanie do uzgodnienia Zamawiającemu
12Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoUzyskano ponownie opinię Zamawiającego i przystąpiono do korekty opracowania zgodnie z uwagami
13Podział nieruchomościPrace wstrzymano do czasu uzyskania opinii niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej warunkującej przebieg linii rozgraniczających przy ekranach akustycznych
14Projekt budowlanyW toku
15Projekt docelowej organizacji ruchuOpracowano i uzyskano zatwierdzenie Zamawiającego

Licznik wszystkich odwiedzin: 39606, na tej stronie było: 366 odwiedzin