Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychW toku - uzyskiwanie decyzji o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenia linii brzegu dla rzeki Młyniec
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaSkorygowano w oparciu o opinię Zamawiającego i przekazano do odbioru Zamawiającemu
7Operat wodnoprawnyPrace wstrzymano do czasu złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
8Projekt robót geologicznychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
9Dokumentacja geologiczno - inżynierskaZgłoszono planowane wykonania robót geologicznych niezbędnych do opracowania niniejszej dokumentacji
10Dokumentacja badań podłoża gruntowegoZgłoszono planowane wykonania robót geologicznych niezbędnych do opracowania niniejszej dokumentacji
11Projekt geotechnicznyZgłoszono planowane wykonania robót geologicznych niezbędnych do opracowania niniejszej dokumentacji
12Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoZgodnie z uzyskanym od Zamawiającego Poleceniem Zmiany wstrzymano prac nad opracowaniem
13Podział nieruchomościPrace wstrzymano do czasu ostatecznego uzgodnienia treści Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
14Projekt budowlanyW toku
15Projekt docelowej organizacji ruchuUzyskiwanie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu od GDDKIA Oddział we Wrocławiu (w toku).

Licznik wszystkich odwiedzin: 1804, na tej stronie było: 115 odwiedzin