Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychw toku
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaW korekcie w oparciu o opinię Zamawiającego
7Operat wodnoprawnyPrace wstrzymano do czasu złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
8Projekt robót geologicznychUzyskano odmowną decyzję od organu administracji geologicznej w sprawie zatwierdzenia projektu
9Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoW toku (prace kameralne przy wiosennej inwentaryzacji przyrodniczej)
10Podział nieruchomościW toku
11Projekt budowlanyW toku
12Projekt docelowej organizacji ruchuW toku

Licznik wszystkich odwiedzin: 970, na tej stronie było: 73 odwiedzin